eveniment: 2024 Generalforsamling kreds 63 Hobro

Share
Perioadă:
13. Feb - 13. Feb 2024
Termen limită pentru înregistrare:
13. Feb 2024
Participanți / vizitatori:
0 / 0
Taxă participare:
0.00
Preț intrare:
0.00
Categorie:
Seminar
Disciplină:
Niciunul/Niciuna
Rasă:
Independent de rasă
Site eveniment:
Nu este încă introdus
Strada:
Erhvervsparken 9C
Cod poștal / Localitate:
9500 / Hobro
Organizator:
Schaeferhundeklubben
E-Mail:
Nu este încă introdus
Telefon:
Nu este încă introdus
Statusul tău:
Până acum nu ai indicat dacă participi.
Acest eveniment este organizat cu
Localitate:
-
Stradă:
Erhvervsparken 9C
Cod poștal / Localitate:
9500 / Hobro
Țară:
Danemarca Danemarca
Distanță:
Calculul nu este posibil
Timp cu mașina
Calculul nu este posibil
Organizator:
Schaeferhundeklubben
Stradă:
Erhvervsparken 9C
Cod poștal / Localitate:
9500 / Hobro
E-Mail:
Nu este încă introdus
Telefon:
Nu este încă introdus

Informații eveniment

Schæferhundeklubben kreds 63 Hobro indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Erhvervsparken 9c, 9500 Hobro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisor suppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på rie@rielarsen.com.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.